Jesteś tutaj: » »

Systemy CCTV IP tańsze od analogowych?

Które systemy nadzoru wideo są tańsze w budowie – analogowe czy sieciowe systemy telewizji przemysłowej? W jakich sytuacjach bardziej opłacalne jest zastosowanie systemu CCTV IP, a w jaki analogowego?

Są to pytania, które praktycznie zawsze padają podczas dyskusji na temat współczesnych systemów telewizji przemysłowej i za każdym razem wywołują wiele emocji.

W ostatnich miesiącach jeden z liderów branży CCTV IP – firma AXIS Communications – postanowił uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, zlecając zewnętrznej firmie przeprowadzenie niezależnych badań, których nadrzędnym celem było porównanie kosztów wdrożenia systemów nadzoru wizyjnego wykorzystujących technologię cyfrową (sieci komputerowe z protokołem IP) i analogową. Badania zostały przeprowadzone przez grupę badawczą Lusax*, a ich wyniki (choć dla wielu zapewne zaskakujące) niezbicie dowodzą, że instalacja systemu opartego na protokole IP jest średnio o 13 procent tańsza niż instalacja jego analogowego odpowiednika. Badania opierały się na szczegółowej ankiecie, którą przeprowadzono wśród integratorów specjalizujących się w sprzedaży i instalacji profesjonalnych systemów telewizji przemysłowej, zarówno analogowych, jak i bazujących na protokole IP (ang. Internet Protocol). W trakcie badania respondentów poproszono o sporządzenie ofert dotyczących systemów nadzoru wideo obydwu typów, składających się z 14, 25 i 40 kamer telewizji przemysłowej (czyli systemy nadzoru wideo dla średniej i dużej wielkości obiektów) przeznaczonych do instalacji w punkcie sprzedaży detalicznej. We wszystkich trzech przypadkach łączny koszt wdrożenia systemu opartego na protokole IP okazywał się niższy niż koszt wdrożenia systemu analogowego.


Wykres 1. Całkowity koszt systemu dla zadanej liczby kamer


Wykres 2. Wyszczególniony podział kosztów


Wykres 3. Wyszczególniony podział kosztów, procentowo

Podobne badania zostały przeprowadzone w roku 2007, z których wynikało,  że systemy nadzoru wideo bazujące na urządzeniach cyfrowych i sieciach komputerowych z protokołem IP, są rozwiązaniem bardziej opłacalnym dla instalacji monitoringu wizyjnego składających się z ponad 32 kamer przemysłowych. Najnowsze badania wskazują, że także wdrożenie mniejszego systemu tego typu przynosi znaczne korzyści finansowe. Zarówno badania z roku 2007, jak i te przeprowadzone w przeciągu ostatnich miesięcy wskazują, że kiedy uwzględni się wszystkie elementy związane z wdrożeniem i działaniem systemu nadzoru wideo (tj. kamery, nośniki do rejestracji i przechowywania obrazu oraz dźwięku, a także konieczność wykonania i utrzymania instalacji), korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii opartych na sieci komputerowej z protokołem IP są widoczne gołym okiem.

_______________________________________________________

*Lusax – grupa badawcza działająca przy uniwersytecie w szwedzkim mieście Lund. Jej specjalnością są analizy dotyczące rozpowszechniania się na globalnym rynku zabezpieczeń nowych technologii informatycznych oraz technologii opartych na protokole IP.


Zobacz również nasze inne artykuły